Yrityksille

PEAK YOUR MENTAL POWER.

Esimiehet

Esimiesten työhön liittyy vastuuta, paineen alla toimimista, ongelmanratkaisua sekä alituista vuorovaikuttamista niin ryhmässä kuin yksilöiden kanssa. Udanan psyykkinen valmentaja tarjoaa esimiehelle psykologisen asiantuntijuutensa käyttöön muun muassa seuraavissa asioissa:

E

Toimivat vuorovaikutustaidot

E

Työryhmän motivoiminen ja sitouttaminen

E

Ryhmädynaamiset ilmiöt

E

Esimiehen omien mentaalisten taitojen kehittäminen

E

Tehokas ryhmätyöskentely

Työryhmät

Henkisesti vahva ja hyvinvoiva työryhmä menestyy paremmin! Psyykkinen valmennus edistää työryhmän vuorovaikutusta ja toimintaa, kohottaa tiimihenkeä sekä parantaa yleistä työhyvinvointia.

Udanan psyykkinen valmentaja toteuttaa työryhmien valmennukset:

E

Koulutuksina

E
Asiantuntijaluentoina
E
TYHY- ja TYKY-toiminnan muodossa

Työryhmät

Henkisesti vahva ja hyvinvoiva työryhmä menestyy paremmin! Psyykkinen valmennus edistää työryhmän vuorovaikutusta ja toimintaa, kohottaa tiimihenkeä sekä parantaa yleistä työhyvinvointia.

Udanan psyykkinen valmentaja toteuttaa työryhmien valmennukset:

E

Koulutuksina

E

Asiantuntijaluentoina

E

TYHY- ja TYKY-toiminnan muodossa

fiFinnish
en_USEnglish fiFinnish